Instructors

Takashi Shigeeda (5th dan)

Richard Halson (5th dan)

Assistant Instructors

  • Brenda Cheyne (3rd dan)
  • Claudia Hill (3rd dan)
  • Paul Flynn (3rd dan)
  • Adam Day (2nd Dan)
  • Thomas Berryman (1st dan)